Dviračių vairuotojų mokymo programa

VILNIAUS SAUGAUS EISMO MOKYKLA

DVIRAČIŲ VAIRUOTOJŲ MOKYMO PROGRAMA

„RATUOTI VILNIAUS VAIKAI“

 

Programa parengta vadovaujantis patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-920 DVIRAČIŲ VAIRUOTOJŲ MOKYMO PROGRAMA, atsižvelgiant į mokinių žinias ir įgūdžius, dviračių vairuotojų mokymas vykdomas pagal pateiktą programą.

PROGRAMOS TIKSLAS:

  1. Suteikti mokiniams žinių ir plėtoti dviračio vairuotojo saugaus eismo gebėjimus.

PROGRAMOS UŽDAVINIAI:

1.  Sudaryti sąlygas patirti pažinimo džiaugsmą, suvokiant eismo tvarką ir darną (KET).

2. Išsiaiškinti pagrindines konfliktinių situacijų priežastis ir pasekmes sistemoje – „Eismo dalyvis – transporto priemonė – kelias – eismo aplinka“.

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TERMINAI/TRUKMĖ:

2016-01-04 – 2016-05-30/ Programos trukmė 45 val.

MOKINIŲ GRUPĖ, KURIAI SKIRTA PROGRAMA:

Vilniaus bendrojo lavinimo mokyklų 5-7 klasių mokiniai (turintys 12 metų). Sudarytos grupės mokinių skaičius (14 mokinių).

NUMATOMA PERSPEKTYVA:

Mokiniai, turėdami dviračio vairuotojo pažymėjimą, galės dalyvauti įvairiuose dviratininkų renginiuose: varžybose, žygiuose, akcijose.

KRITERIJAI, KURIAIS VERTINAMAS PROGRAMOS EFEKTYVUMAS:

Išlaikytas KET egzaminas po mokymo programos kurso bagimo.

PROGRAMOS VYKDYMO VIETA:

Vilniaus saugaus eismo mokykla, Architektų g. 166, Vilnius.

Vilniaus Naujininkų mokykla, Šaltkalvių g. 32, Vilnius.

 

DVIRAČIŲ VAIRUOTOJŲ MOKYMO PROGRAMA

 

Eil.

Nr.

TEMA

Valandų skaičius

                    2016 m. sausis

1.

Bendrosios Kelių eismo taisyklių sąvokos.

Automogistralė. Blogas matomumas. Eismo dalyvis. Eismo juosta. Greitkelis. Kelyje dirbantis asmuo.

1 val.

2.

Bendrosios Kelių eismo taisyklių sąvokos.

Kelio ženklas. Kelių eismo reguliuotojas. Pėsčiasis. Pėsčiųjų perėja. Pesčiųjų takas. Sankryža. Tamsusis paros metas. Transporto priemonės sustojimas.

1 val.

3.

Bendrosios Kelių eismo taisyklių sąvokos.

Kelias. Kelkraštis. Lenkimas. Pagrindinis kelias. Duoti kelią. Geležinkelio pervaža. Gyvenamoji zona. Persirikiavimas. Važiuojamųjų kelio dalių sankirta.

1 val.

4.

Kelių eismo taisyklių sąvokos dviračių vairuotojams.

Organizuota dviratininkų grupė. Dviračių juosta. Dviračių takas. Dviratis.

1 val.

5.

Reikalavimai dviračių vairuotojams. Dviratininkų teisės ir pareigos.

1 val.

6.

Kelio ženklai. Įspėjamieji.

1 val.

7.

Kelio ženklai. Draudžiamieji.

1 val.

8.

Kelio ženklai. Nukreipiamieji.

1 val.

9.

Žinių įtvirtinimas. Žinių patikra.

1 val.

Viso 9 val./mėn.

                    2016 m. vasaris

10.

Kelio ženklai. Nurodomieji.

1val.

11.

Kelio ženklai. Informaciniai.

1 val.

12.

Kelio ženklai. Paslaugų.

1 val.

13.

Kelio ženklai. Papildomos lentelės.

1 val.

14.

Kintamosios inforformacijos kelio ženklai.

1 val.

15.

Kelio ženklai. Papildomų lentelių naudojimo pavyzdžiai.

1 val.

16.

Kelių ženklinimas. Horizontalusis ženklinimas.

1 val.

17.

Kelio ženklinimas. Vertikalusis ženklinimas.

1 val.

18.

Žinių įtvirtinimas. Žinių patikra.

1 val.

Viso 9 val./mėn.

                     2016 m. kovas

19.

Eismo reguliavimo signalai.

1 val.

20.

Įspėjamieji vairuotojo signalai.

1 val.

21.

Važiavimo pradžia ir manevravimas.

1 val.

22.

Važiavimo greitis. Lenkimas.

1 val.

23.

Sustojimas ir stovėjimas.

1 val.

24.

Transporto priemonių išsidėstymas kelyje.

1 val.

25.

Šviesos prietaisų naudojimas.

1 val.

26.

Saugos priemonės.

1 val.

27.

Žinių įtvirtinimas.

1 val.

Viso 9 val./mėn.

                    2016 m. balandis

28.

Važiavimas per reguliuojamas sankryžas.

1 val.

29.

Važiavimas per nereguliuojamas sankryžas.

1 val.

30.

Važiavimas per geležinkelio pervažas.

1 val.

31.

Eismas automagistralėse ir greitkeliuose.

1 val.

32.

Eismas gyvenamojoje zonoje ir kiemuose.

1 val.

33.

Specialiosios transporto priemonės.

1 val.

34.

Atsakomybė už kelių eismo taisyklių pažeidimą. Eismo dalyvių kultūra.

1 val.

35.

Eismo įvykiai, jų analizė. Eismo dalyvio pareigos įvykus eismo įvykiui.

1 val.

36.

Žinių įtvirtinimas.

1 val.

Viso 9 val./mėn.

                    2016 m. gegužė

37.

Praktinis dviračių vairuotojų signalų mokymasis uždaroje aikštelėje (važiavimo pradžia, posūkis į kairę, posūkis į dešinę, kliūties apvažiavimas).

1 val.

38.

Praktinis dviračių vairuotojų signalų mokymasis uždaroje aikštelėje (važiavimo pradžia, posūkis į kairę, posūkis į dešinę, kliūties apvažiavimas).

1 val.

39.

Praktinis dviračių vairuotojų signalų mokymasis uždaroje aikštelėje (važiavimo pradžia, posūkis į kairę, posūkis į dešinę, kliūties apvažiavimas).

1 val.

40.

Praktinis dviračių vairuotojų signalų mokymasis uždaroje aikštelėje (važiavimo pradžia, posūkis į kairę, posūkis į dešinę, kliūties apvažiavimas).

1 val.

41.

Praktinis dviračių vairuotojų signalų mokymasis uždaroje aikštelėje (važiavimo pradžia, posūkis į kairę, posūkis į dešinę, kliūties apvažiavimas).

1 val.

42.

Įgytų žinų pakartojimas, įtvirtinimas.

1 val.

43.

Įgytų žinų pakartojimas, įtvirtinimas.

1 val.

44.

Teorinis ir praktinis egzaminas.

1 val.

45.

Teorinis ir praktinis egzaminas.

1 val.

Viso 9 val./mėn.

Iš viso mokymo programos trukmė 45 val.

Versija spausdinimui

NVŠ programos "Ratuoti Vilniaus vaikai" sutartį galite atsisiųsti čia